Zwroty i reklamacje

Znamy wszystkie nasze produkty i wiemy, że są najwyższej jakości. Zdarzają się jednak sytuacje, w których klient chciałbym odzyskać pieniądze za zakupiony towar. U nas nie ma z tym najmniejszego problemu. Poniżej zamieszczamy procedurę opisującą zwroty i reklamacje produktu przez klienta.

 

OKRES GWARANCJI

Na stronie każdego produktu powinna znajdować się informacja o okresie gwarancji. W razie potrzeby prosimy o kontakt.

 

ZGŁOSZENIE

W celu zgłoszenia reklamacji, należy skopiować i uzupełnić pola znajdujące się poniżej. Wypełniony wniosek może zostać wysłany na adres: biuro@drudom.pl lub w tradycyjny sposób do siedziby firmy: DRUDOM Mateusz Król Tuszyma 129, 39-321 Tuszyma. Po otrzymaniu przez nas wypełnionego formularza skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dalszych czynności.

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

…………………… ………………………. …………………………. …………………………..

Adres konsumenta (-ów)

…………………… ……………………… …………………………. ……………………………

Reklamacja towaru

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………………. produkt ……………………… …………………… …………………………. ……………………………jest wadliwy.

Wada polega na:

…………………… ………………………. ………………………. ……………………. …………………….

 

Wada została stwierdzona w dniu …………………. …………………….. …………………….. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  • wymiany towaru na nowy na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu      Cywilnego *)

  • nieodpłatną naprawę towaru na podstawie art. 561 § 1 Kodeksu      Cywilnego *)

  • obniżenia ceny towaru o kwotę ……………………………….      (słownie: …………………………………………………….. 

……………………. ………………………. ……………………… ……………………….) zł. Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ……………………….. ……………………… ……………………… ………………………. / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *)

  • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto 

……………………… ………………………… …………………….. ………………………. / przekazem pocztowym na mój adres na podstawie art. 560 § 1 Kodeksu Cywilnego *

Z poważaniem,

……………………………….  

*niepotrzebne skreślić

 

 

WARUNKI GWARANCJI

W przypadku podejrzenia uszkodzenia przesyłki przez przewoźnika, należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera. Dodatkowo, jeżeli jest to możliwe do zwrotu należy dołączyć dowód zakupu towaru. Po pozytywnym rozpatrzeniu warunków gwarancji zostanie ustalony termin odbioru przesyłki u Państwa. Gdy warunki gwarancji nie zostaną naruszone klient nie ponosi żadnych opłat.

 

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW

Pozytywne rozpatrzenie warunków gwarancji daje klientowi wiele możliwości rekompensaty. Do nich należy wymiana produktu na nowy, zwrot pieniędzy lub naprawa.

W przypadku uzyskania dodatkowych informacji, prośba o inne metody zwrotu pieniędzy lub pytanie o gwarancję produktu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@drudom.pl.